Preambule

CHANTILLY-SENLIS TOURISME verwerkt persoonsgegevens (hierna de "Persoonsgegevens)" over u in verband met het gebruik van deze website (hierna de "Site").
Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder Wet 78-17 van 6 januari. , 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de nieuwste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Artikel 1 – Reikwijdte van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op - of via - de site zijn verzameld.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME verzamelt Persoonsgegevens (online, ook per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de manier van verzamelen of verwerken.

Het begrip Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer voor hem specifieke elementen.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 – Opslagplaatsen van Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:

OVH
2 rue Kellerman
59100 Roubaix – Frankrijk
www.ovh.com

Artikel 3 – Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is: CHANTILLY-SENLIS TOURISME, 30 avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS; bepaalde technische diensten worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. In overeenstemming met artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden aan een strikte geheimhoudingsclausule die elk gebruik van de aan hem toevertrouwde gegevens verbiedt dat niet is voorzien in het servicecontract en die hem verplicht technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 – Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Naam,
 • Voornaam,
 • Volledig adres,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de site: bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de site kunnen alleen worden gebruikt als u CHANTILLY-SENLIS TOURISME bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt wanneer u de site bezoekt of gebruikt. U bent vrij om al dan niet, geheel of gedeeltelijk, Uw

Persoonlijke gegevens.

Als u er echter voor kiest ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en bepaalde functionaliteiten van de site niet correct werken en/of zal u de toegang tot bepaalde pagina's van de site.

Cookies en andere tracers

De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw browsen op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u de verbinding met de site hebt verbroken om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de site hebt verbroken).

CHANTILLY-SENLIS TOURISME gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:

 • een dienst uw hardware laten herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
 • het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u al hebt opgegeven, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren op elke webpagina die erom vraagt.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME gebruikt cookies om verkeer en gegevens op de Sites te analyseren om:

 • het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op Uw verzoeken kunnen reageren;
 • help CHANTILLY-SENLIS TOURISME te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de services om deze te verbeteren.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de diensten namens haar uit te voeren en in het bijzonder voor:

 • uw surfgedrag analyseren en het publiek van de Sites en Applicaties meten;
 • uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
 • u toestaan om de inhoud van de Applicatiesites met andere mensen op sociale netwerken te delen of om deze andere mensen te laten weten wat u kijkt of wat u denkt (bijv. de "Vind ik leuk"-knop op Facebook)

In dit geval kunnen pixeltags en cookies van deze externe providers worden gebruikt en bewaard. Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie en vóór opslag wordt geanonimiseerd. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de activiteit van de site op te stellen voor CHANTILLY-SENLIS TOURISME en om u betere diensten en advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften. Ze zullen uw IP-adres niet associëren met andere van hun gegevens.

Wanneer u door de site bladert, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat u een cookie ontvangt, ontvangt u een melding en kunt u beslissen of u deze accepteert of weigert. Door de Sites te blijven gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk het gebruik door CHANTILLY-SENLIS TOURISME van dergelijke cookies.

U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmetingen). Als dit het geval zou zijn, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de site niet correct werken en dat u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen of diensten van de site.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, verwijzen wij u naar artikel 8: Uw rechten.

U kunt toegang krijgen tot uw cookiebeheerpaneel om het plaatsen en lezen van cookies te configureren.

Dataretentie

Op gegevenstype:

 • Burgerlijke staatsgegevens (naam, voornaam, postadres, enz.): max. 3 jaar. ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar. ;
 • Locatiegegevens = 48 uur;

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor een periode die noodzakelijk en evenredig is aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons heeft gehad en die op uw initiatief is uitgevoerd.
Na de bovengenoemde termijnen worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 – Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig.
Persoonlijke gegevens worden over het algemeen verzameld voor de behoeften van het bedrijf van CHANTILLY-SENLIS TOURISME, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van CHANTILLY-SENLIS TOURISME, het beter aanpassen van de producten en diensten van CHANTILLY-SENLIS TOURISME aan de behoeften van de klant of naleving van de wettelijke rapportageverplichtingen, en andere soortgelijke activiteiten.
CHANTILLY-SENLIS TOURISME verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens over u voor de doeleinden van haar activiteiten en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor de volgende doeleinden:

 • Reageren op verzoeken verzonden naar Chantilly-Senlis Tourisme via het contactformulier,
 • Verstuur brochures naar aanleiding van een aanvraag op het brochurebestelformulier,
 • Verbind internetgebruikers en Chantilly-Senlis Tourisme-partners,
 • Een nieuwsbrief sturen naar internetgebruikers die zich registreren op het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief,
 • Reageren op verzoeken om informatie en offertes voor Chantilly-Senlis Tourisme "rondleidingen voor groepen" via het contactformulier voor groepen,
 • u toe te staan informatie op te vragen en te verkrijgen over CHANTILLY-SENLIS TOURISME en de producten en diensten van CHANTILLY-SENLIS TOURISME,
 • U een interactief en persoonlijk gebruik van de Site toe te staan,
 • U toestaan om door onze site te bladeren en onze inhoud aan uw terminal aan te passen om uw browsen te verbeteren,
 • U toestaan om onze inhoud te delen op sociale netwerken,

Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving, geeft u door het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk toestemming aan CHANTILLY-SENLIS TOURISME om deze te gebruiken met andere nuttige Persoonsgegevens om u commerciële of marketingberichten te sturen.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen die aan de site zijn aangebracht).

Artikel 6 – Voorwaarden voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens

De "verwerking" van Persoonsgegevens omvat in het bijzonder het gebruik, de opslag, de registratie, de overdracht, de aanpassing, de analyse, de wijziging, de aangifte, het delen en de vernietiging van de Persoonsgegevens in overeenstemming met wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard voor een beperkte periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Europees Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden beheerd door CHANTILLY-SENLIS TOURISME

De Site kan links bieden naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens die zij kunnen verzamelen. Bijgevolg wijst CHANTILLY-SENLIS TOURISME alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 – Doorgifte van persoonsgegevens

In het geval van toegang tot de Site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie en waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door verder te gaan om de site te gebruiken, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en dit beleid, draagt u uw persoonlijke gegevens over aan de Europese Unie en stemt u in met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen binnen CHANTILLY-SENLIS TOURISME openbaar worden gemaakt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit beleid.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen, op voorwaarde dat zij ervoor zorgt, alvorens ze door te geven, dat de entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Als CHANTILLY-SENLIS TOURISME verneemt dat een derde partij aan wie CHANTILLY-SENLIS TOURISME persoonlijke gegevens heeft verstrekt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, persoonlijke gegevens gebruikt of openbaar maakt zonder te voldoen aan dit beleid of in strijd met de toepasselijke wetgeving, CHANTILLY-SENLIS TOURISME zou alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om CHANTILLY-SENLIS TOURISME al dan niet te machtigen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonlijke gegevens in eerste instantie zijn verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan ook worden verplicht om Uw Persoonsgegevens over te dragen aan derden als CHANTILLY-SENLIS TOURISME van mening is dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is om technische redenen (bijvoorbeeld voor hostingdiensten door een derde partij) of om haar wettelijke belangen te beschermen ( bijvoorbeeld in het geval van verkoop van activa aan een derde partij, wijziging van zeggenschap of gehele of gedeeltelijke vereffening van CHANTILLY-SENLIS TOURISME).

Bovendien kan CHANTILLY-SENLIS TOURISME Uw Persoonsgegevens delen met de wederverkoper waarvan U afhankelijk bent of die is toegewezen aan het gebied waarin U zich bevindt voor de behoeften van de activiteit van CHANTILLY-SENLIS TOURISME. CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan uw Persoonsgegevens ook delen met commerciële partners wanneer CHANTILLY-SENLIS TOURISME en de commerciële partner gezamenlijk een evenement sponsoren of samen deelnemen aan een marketingactie waarbij u betrokken bent.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan uw persoonsgegevens vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is of als CHANTILLY-SENLIS TOURISME te goeder trouw van mening is dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (bijvoorbeeld een bevelschrift, dagvaarding of een andere rechtbank bestelling) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van CHANTILLY-SENLIS TOURISME, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan CHANTILLY-SENLIS TOURISME uw persoonlijke gegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te bieden.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of via elke andere methode die door CHANTILLY-SENLIS TOURISME geschikt wordt geacht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de CHANTILLY-SENLIS TOURISME Group.

Artikel 9 – Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens, in voorkomend geval, te corrigeren of aan te vullen als ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht op het wissen van uw gegevens

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Desalniettemin zal de uitoefening van dit recht niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is met betrekking tot wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Uw recht op beperking van gegevensverwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen in de gevallen voorzien door wet- en regelgeving.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de gegevensbeheerder.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
 • declaratieve persoonsgegevens evenals de hierboven genoemde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden zoals beschermd door het bedrijfsgeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide gegevens of afgeleide gegevens, dit zijn persoonlijke gegevens die zijn gecreëerd door CHANTILLY-SENLIS TOURISME.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerking die wij uitvoeren is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We stoppen dan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere operaties waarvoor u toestemming had gegeven in twijfel worden getrokken.

Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Uw recht om postmortale richtlijnen vast te stellen

U heeft de mogelijkheid om richtlijnen te definiëren met betrekking tot de opslag, het wissen en de mededeling van uw persoonsgegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk voor de uitvoering van het testament van de overledene in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader .

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen?

Alle hierboven genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: Eugène Gazeau 30, 60300 SENLIS, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres;
 • via notre adresse mail accueil@chantilly-senlis-tourisme.com. Une procédure vous sera alors envoyée afin de valider votre identité.

Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden op het einde van de procedure definitief verwijderd.

Houd er ook rekening mee dat verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. 3 maanden in totaal.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Desalniettemin, met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie, zijn we mogelijk niet verplicht om ernaar te handelen als:

 • je hebt deze informatie al;
 • het vastleggen of doorgeven van uw persoonsgegevens is uitdrukkelijk bij wet voorzien;
 • het doorgeven van informatie onmogelijk blijkt;
 • het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 – Beveiliging en ontvangers van gegevens

CHANTILLY-SENLIS TOURISME zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om aan haar te communiceren, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

CHANTILLY-SENLIS TOURISME heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze Persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermende maatregelen integreert CHANTILLY-SENLIS TOURISME technologieën die speciaal zijn ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen tijdens de overdracht ervan. Ondanks de inspanningen van CHANTILLY-SENLIS TOURISME om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan CHANTILLY-SENLIS TOURISME de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico's die kunnen optreden tijdens de verzending van persoonlijke gegevens.

Aangezien alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot CHANTILLY-SENLIS TOURISME-medewerkers en dienstverleners die deze nodig hebben bij de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en stellen zich bloot aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties als zij deze verplichtingen niet naleven.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en de informatie in uw account. U dient er dus voor te zorgen dat U Uw sessie afsluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 – Conflictoplossing

Hoewel CHANTILLY-SENLIS TOURISME redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Toutefois, CHANTILLY-SENLIS TOURISME est soucieux de garantir la protection des Données Personnelles. Si Vous avez des raisons de penser que la sécurité de Vos Données Personnelles a été compromise ou qu’elles ont fait l’objet d’une utilisation abusive, Vous êtes invité à contacter CHANTILLY-SENLIS TOURISME à l’adresse suivante : accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
CHANTILLY-SENLIS TOURISME zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit Beleid.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of het misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 – Contact

Pour toute question concernant la présente Politique, pour ne plus recevoir d’informations de la part de CHANTILLY-SENLIS TOURISME ou pour toute demande de rectification, complément, mise à jour ou suppression de Vos Données Personnelles, Vous pouvez envoyer un courrier électronique à l’adresse électronique suivante : accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

Artikel 13 – Ingangsdatum en herzieningen van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt in overeenstemming met de behoeften van CHANTILLY-SENLIS TOURISME en de omstandigheden of indien wettelijk vereist. We nodigen u daarom uit om regelmatig te controleren op updates.

Laatste wijziging: 05/2021