Door de pagina's van de site te bekijken, erkent de gebruiker de aansprakelijkheidslimieten en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij het verbinden met het internetnetwerk of het bekijken van de pagina's van de site. De internetgebruiker erkent in het bijzonder geïnformeerd te zijn over de verschillen in de interpretatie van internetpagina's door de verschillende navigatiesoftware op de markt.

Site-editor

CHANTILLY-SENLIS TOERISME
Avenue Eugène Gazeau 30
60300 SENLI

Directeur publicatie

CHANTILLY-SENLIS TOERISME
Avenue Eugène Gazeau 30
60300 SENLI

Realisatie van de site

Naam: IRIS Interactief
Adres: 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France – 43000 LE PUY EN VELAY (Hoofdkantoor)
Mail : contact@iris-interactive.fr

Site-host

Naam: IRIS Interactief
Adres: 4 rue du Pensionnat Notre Dame de France – 43000 LE PUY EN VELAY (Hoofdkantoor)
Mail : contact@iris-interactive.fr

Auteursrecht – Auteursrecht © – Links

Reproductie op papier

Met uitzondering van de iconografie is de reproductie van de pagina's van deze site op een papieren drager toegestaan, mits naleving van de volgende voorwaarden:

  • gratis distributie,
  • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging)
  • expliciete vermelding van de site www.chantilly-senlis-tourisme.com als bron en vermelding dat de reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.

Reproductie op elektronische media

Verveelvoudiging van het geheel of een deel van deze site op een elektronische drager is toegestaan onder voorbehoud van vermelding op duidelijke en leesbare wijze van de bron www.chantilly-senlis-tourisme.com en de vermelding “Rechten voorbehouden”. De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden zijn; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.

Het creëren van links naar www.chantilly-senlis-tourisme.com

De CHANTILLY-SENLIS TOURISME-website geeft toestemming voor het plaatsen van een hyperlink die naar de inhoud ervan verwijst, onder voorbehoud van:

  • om de deeplinking-techniek niet te gebruiken, d.w.z. de pagina's van de site www.chantilly-senlis-tourisme.com mogen niet genest zijn binnen de pagina's van een andere site, maar moeten toegankelijk zijn door een venster te openen.
  • vermeld de bron die via een hyperlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud verwijst.

De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden zijn; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die, in grotere mate, de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen beïnvloeden.
Neem voor ander gebruik contact met ons op.

Inhoudsbereik

Ondanks de zorg die is besteed aan het verzamelen van informatie evenals aan de realisatie van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen onafhankelijk van onze wil op deze site blijven of worden ingevoegd. CHANTILLY-SENLIS TOURISME kan om deze reden niet worden gehouden tot een uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de gehele inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die erop staat erkent dat hij deze op eigen risico gebruikt en dat CHANTILLY-SENLIS TOURISME dan ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het geheel of een deel van het gebruik van informatie op de site. Evenzo kan CHANTILLY-SENLIS TOURISME niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen en in het bijzonder die waarvoor toegang is toegestaan door het gebruik van de hyperlinks op de pagina's van deze site. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.

Toeristisch Informatie Systeem

De databanken zijn beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrecht. Elk gebruik of extractie van elementen van de site die niet door CHANTILLY-SENLIS TOURISME zijn geautoriseerd, is illegaal en wordt bestraft met het misdrijf namaak.

Bescherming van persoonsgegevens

Lees onze Privacybeleid voor meer informatie.